• نوع هاست اشتراکی
  هارد دسیک 10 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  لوکیشن ایران
 • نوع هاست اشتراکی
  هارد دسیک 10 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  لوکیشن ایران
 • نوع هاست اختصاصی
  هارد دسیک 100 گیگابایت
  کنترل پنل دایرکت ادمین
  لوکیشن ایران
 • نوع هاست اختصاصی
  هارد دسیک 100 گیگابایت
  کنترل پنل دایرکت ادمین
  لوکیشن ایران