هاست اشتراکی ایران

X1

پنج گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
میزبانی اشتراکی
امکان میزبانی یک دامین
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دارای فایروال
دارای آنتی شلر
دارای اسکنرقدرتمند
کلاد لینوکس
بک آپ گیری هفتگی
دیتاسنتر برج میلاد
انتقال رایگان وبسایت شما از سرویس دهنده قبلی
امکان استفاده به عنوان هاست دانلود میسر نمیباشد

X2

ده گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
میزبانی اشتراکی
امکان میزبانی دو دامین
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دارای فایروال
دارای آنتی شلر
دارای اسکنرقدرتمند
کلاد لینوکس
بک آپ گیری هفتگی
دیتاسنتر برج میلاد
انتقال رایگان وبسایت شما از سرویس دهنده قبلی
امکان استفاده به عنوان هاست دانلود میسر نمیباشد

X3

بیست گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
میزبانی اشتراکی
امکان میزبانی چهار دامین
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دارای فایروال
دارای آنتی شلر
دارای اسکنرقدرتمند
کلاد لینوکس
بک آپ گیری هفتگی
دیتاسنتر برج میلاد
انتقال رایگان وبسایت شما از سرویس دهنده قبلی
امکان استفاده به عنوان هاست دانلود میسر نمیباشد

X4

سی گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
میزبانی اشتراکی
امکان میزبانی شش دامین
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دارای فایروال
دارای آنتی شلر
دارای اسکنرقدرتمند
کلاد لینوکس
بک آپ گیری هفتگی
دیتاسنتر برج میلاد
انتقال رایگان وبسایت شما از سرویس دهنده قبلی
امکان استفاده به عنوان هاست دانلود میسر نمیباشد

X5

پنجاه گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
میزبانی اشتراکی
امکان میزبانی هشت دامین
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دارای فایروال
دارای آنتی شلر
دارای اسکنرقدرتمند
کلاد لینوکس
بک آپ گیری هفتگی
دیتاسنتر برج میلاد
انتقال رایگان وبسایت شما از سرویس دهنده قبلی
امکان استفاده به عنوان هاست دانلود میسر نمیباشد

X6

هشتاد گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
میزبانی اشتراکی
امکان میزبانی ده دامین
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دارای فایروال
دارای آنتی شلر
دارای اسکنرقدرتمند
کلاد لینوکس
بک آپ گیری هفتگی
دیتاسنتر برج میلاد
انتقال رایگان وبسایت شما از سرویس دهنده قبلی
امکان استفاده به عنوان هاست دانلود میسر نمیباشد